Aktuellt

Kom du inte med på årets kurs av paddelpasset, undrar du över hur de olika teknikerna går till, är du osäker om du har tillräcklig kunskap för att klara nivå grön. Nu har du chansen att prova på inför nästa säsong. Det är fortfarande varmt i vattnet så bättre kan det inte bli. Jag tänkte att vi paddlar vid två tillfällen den 16 och 17 Sept. start kl. 17.30 Anmälan till jan.eriksson@spk.nu senast den 14 september Meddela om du har egen kajak eller vill låna.

Paddelpasset

Inom ramen för ett europeiskt samarbete har materialet European Paddle Pass (EPP) tagits fram.
Den svenska versionen av EPP kallas Paddelpasset.
Syftet är att erbjuda ett gemensamt, tydligt och metodisk system för bättre kunskaper, ett system som kan användas på alla nivåer och i alla kanotgrenar. Kraven på de olika nivåerna är i stort sett samma i alla länder.

Stockholms Paddlarklubb (SPK) har ett antal av Svenska Kanotförbundet godkända examinatorer för paddelpasset.
Läs mera Paddelpasset på kanotförbundet
Läs brochyren Råd och tips till dig som vill paddla kanot

paddelpasset_3_delar-1038x576.jpg

Paddelpassutbildningar – Grön nivå

Du skall ha god vattenvana samt ha paddlat kajak i minst en säsong innan denna utbildning.

Vi förväntar oss att du deltar på samtliga kurstillfällen, dels för att hinna med samtliga övningar som ingår, dels att hinna med att verkligen öva på dessa, samt slutligen för att visa att du klarar att hantera dig själv, kajaken och paddeln på rätt nivå för att bli certifierad för Paddelpass Grönt.

Kursen innehåller både paddlingsteknik (framåt, bakåt, olika typer av svängar mm) och räddningsövningar. Vi går även igenom säkerhet, allemansrätt och kajakskötsel.

Klubben erbjuder följande kurser under våren:

Kursen är fullbokad men det går bra att anmäla sig som reserv, eventuellt kommer ytterligare ett kurstillfälle

  • Måndagen den 10 juni kl 18.30 - 21.30

  • Onsdag den 12 juni 18.30 - 21.30

  • Lördag den 15 juni 09.30 - 15.00

Examination måndag den 17 juni 18.30 - 21.30

Kursen har plats för sex (6) deltagare. Efter besked om antagning så skall klubbmedlemskap samt en avgift om 300 kr vara betalda på klubbens postgirokonto 15 16 49-1 innan kursstart . Kvitto uppvisas senast den 10 juni.

Anmälan sker till: t.jarnehed(at)gmail.com

Kan du visa upp ett grönt paddelpass från annan till dagsdato godkänd aktör är du självklart välkommen att bli medlem och få en introduktion till handhavande av våra lånekajaker.

Paddelpasset är den svenska versionen av Euro Paddle Pass som är ett internationellt samarbete mellan Danmark, Storbritannien, Frankrike, Sverige, Irland, Slovenien,Tyskland och Finland. Den internationella hemsidan finner du på: http://www.europaddlepass.com


Stockholms Paddlarklubb har utbildare och examinatorer för Paddelpasset i såväl grön som blå nivå.
Mer information om Paddelpasset finns hos Kanotförbundet

För att få låna klubbens havskajaker så skall kurs vara påbörjad och räddningsövningarna genomförda. Alternativt kan du vara godkänd av någon av klubbens examinatorer, se “låna/hyra kajak”. För paddling i egen kajak eller vid deltagande i klubbaktivitet krävs inte paddelpasset.
För att ta med gäst – gäster (max två) skall klubbmedlem inneha Paddelpasset i minst grön nivå.
Gäst behöver inte ha Paddelpass-utbildning.

Utbildning och ”examination” i klubbens regi kostar 300 kr för medlemmar i SPK.
Utbildning sker endast angivna datum Se kalender här nedan.

Kortfattat går examinationen ut på att visa att man kan handskas med kajaken på land och vatten. Färdighet i kamraträddning samt egen räddning är ett krav. Den kapsejsade skall själv kunna ta sig tillbaks i kajaken på valfritt sätt. Kamraträddning enligt standard.
Titta gärna på kanotförbundets hemsida http://www.kanot.com för att få en uppfattning om vad som krävs.
Detta innebär att man under utbildning och examination kommer att bli blöt. Anpassad klädsel enligt vattentemperatur rekommenderas. Medtag handduk och ombyte OBS!
Självklart är även de som har egna kajaker välkomna att delta i utbildningen.
Paddelpasset kan också tas på en mängd olika ställen. Titta gärna på Svenska Kanotförbundets hemsida under Hem>Paddelpasset>Examinator>Godkända examinatorer.

Senaste från havskajak: