Verksamheten i Stockholms Paddlarklubb utgår från vårt vackra klubbhus vid Kanaanbadet i nordvästra Stockholm. Där vi har våra möten, sköter om och förvarar våra kanoter, tränar och bastar.

Verksamheten drivs i sektionerna ungdom, tävling, havskajak och motionspaddling.

Ungdomssektionen ordnar träningar på vattnet, i gymnastiksal och simträning i bassäng. Havskajak anordnar paddling i hemmavattnen eller turer ut i skärgården. Motionssektionen erbjuder paddling på egen hand eller spontana kamratpaddlingar. På knappt två timmar paddlar man runt Kärsön, lite mindre tid tar det att runda Lambarön från vår klubb och på fyra timmar hinner man runt hela Lovön.

Två dagar om året har vi en arbetsförmiddag. Då träffas vi med att kratta, städa, inventera kajaker och mycket annat och vi avslutar med att ha det trevligt tillsammans vid grillen.

Verksamheten är helt ideell och beroende av frivilliga insatser från medlemmar för att fungera. Klubben finansieras genom medlemsavgifter och sedvanliga bidrag för ungdomsverksamheten. Inga arvoden eller ersättningar betalas till styrelseledamöter eller funktionärer. Klubben är medlem i Svenska Kanotförbundet och i Riksidrottsförbundet.