Kanotplats

Maila kanotplats@spk.nu om du är intresserad av en kanotplats på SPK.