Medlemsavgifter

Gällande medlemsavgifter i Stockholms Paddlarklubb för år 2019 är:

Typ Kommentar Avgift
Medlem under 25 år 300 kr/år
Medlem över 25 år 600 kr/år
Medlem över 25 år licensierad tävlande 300 kr/år
Hedersledamot 50 kr/år
Pensionär 300 kr/år
Familj alla samboende med samma adress 1000 kr/år
Kanotplats i mån av tillgång 1000 kr/år*
Försenad betalning 50 kr/år

Medlemsavgiften kan sättas in på klubbens postgirokonto 15 16 49-1. Ange tydligt på inbetalningskortet vad och vem inbetalningen avser.

*Rabatt på kanotplatshyran erhålls med 300:- efter genomförd arbetsplikt på städdag eller motsvarande.

Om du inte är medlem sedan tidigare måste du först ansöka om medlemskap.

Nyckelavgift

Nyckelavgiften är en engångsavgift och återbetalas ej vid återlämnandet.

För att komma in i omklädningsrum och klubblokal och för att kunna låna klubbens havskajaker behöver man  nyckel. Nyckelkostnaden blir normalt 100 –  400 kr (100 för enbart bricka och 400 för ett fullt nyckelset). Kontaktuppgifter till nyckelansvarig hittar du under Styrelsen

Typ Avgift
Nyckelbricka 100 kr / st
Nyckel 150 kr / st
Förlorad eller ej återlämnad nyckel 200 kr / st

Utbildningsavgifter

Typ Avgift
Grönt Paddelpass 1000 kr / st
Examination 300 kr / st

Hyresavgifter

Gällande avgifter för hyra av klubbkanot är, för betalande medlemmar 0:- kr, samt för gäst till medlem enligt nedan. Klubben har ingen uthyrning till allmänheten för närvarande.

Typ Avgift (Timme) Avgift (Dygn)
Enmans havskajak 50 kr 200 kr
Tvåmans havskajak 100 kr 200 kr

Regler för att låna eller hyra kajak finner du under långfärd in menyn.